07-08-2018

Nederland en Duitsland versterken samenwerking innovatie

Nederland en Duitsland versterken de samenwerking op het gebied van innovatie en energie. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Nederlandse en Duitse regeringen. In Eindhoven vond voor de tweede maal Nederlands-Duits regeringsoverleg plaats. Het overleg geeft blijk van de grote betekenis die wordt gehecht aan de nauwe en intensieve banden tussen beide landen. Nederland en Duitsland gaan samen internationale uitdagingen aan, als Europese en transatlantische partners.

Het accent bij het regeringsoverleg lag op het thema innovatie. Op de High Tech Campus in Eindhoven wisselden leden van de Nederlandse en de Duitse regering van gedachten over de verdere versterking van het innovatievermogen van beide landen. In diverse werkgroepen bespraken de leden van de kabinetten de inzet van innovatie op het gebied van energie, duurzaamheid en de overgang naar de digitale economie. Nederland en Duitsland kwamen overeen hun samenwerking op het gebied van innovatie en energie verder te intensiveren. Daarnaast werd gesproken over de actuele agenda voor de buitenlandse en Europese politiek.

Energie
Een van de afspraken is dat Nederland en Duitsland intensiever samen optrekken bij de innovatieve aanpak van de transitie naar een CO2-arme energievoorziening vóór 2050. Daarbij staat voorop dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft en bijdraagt aan de groei van economie en werkgelegenheid.

Digitalisering
Ook op het gebied van de digitale economie gaan Duitsland en Nederland nog intensiever samenwerken. Vooral de sector micro-elektronica speelt een sleutelrol bij de digitalisering van economie en maatschappij. Beide landen hebben hun steun uitgesproken voor het pakket maatregelen dat de Europese Commissie onlangs heeft gepresenteerd voor de digitalisering van de Europese industrie. Nederland en Duitsland zullen hun ervaringen op dit gebied onder meer uitwisselen via een jaarlijkse stakeholder-bijeenkomst.

Goede buren
Nederland en Duitsland onderhouden als goede buren van oudsher nauwe betrekkingen op zowel politiek, cultureel als economisch niveau. Beide landen behoren tot de meest innovatieve economieën van Europa. Aan weerszijden van de grens werken bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de overheid intensief samen aan innovatieve oplossingen. Deze samenwerking is grensoverschrijdend; ook op dit gebied trekken Nederland en Duitsland nauw met elkaar op.

In de marge van het regeringsoverleg werd een overeenkomst getekend tussen de Fraunhofer-Gesellschaft, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Brainport Development. De Fraunhofer-Gesellschaft zal een verbindingsbureau openen in Eindhoven.

Internationale samenwerking
Als founding fathers van de Europese samenwerking zijn Nederland en Duitsland vastbesloten de Europese Unie verder te versterken. Beide landen onderstrepen het belang van de Europese samenwerking voor het oplossen van de uitdagingen waar de EU voor staat. Daarbij gaat het om de vluchtelingenproblematiek, maar ook om het herstel van de economie en het scheppen van werkgelegenheid, onder meer via verdieping van de interne markt.

Duitsland en Nederland werken ook nauw samen op het gebied van veiligheid: in Mali, bij de strijd tegen IS, rond het conflict in Oekraïne en natuurlijk binnen de NAVO. De bilaterale militaire samenwerking, die zelfs wederzijdse detachering van militairen omvat, wordt sinds 2013 voortdurend geïntensiveerd en uitgebreid.

Behalve minister-president Rutte namen van Nederlandse zijde ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken, minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deel aan de gesprekken. Namens Duitsland namen Bondskanselier Merkel, bondsminister Gabriel van Economische Zaken en Energie, bondsminister Steinmeier van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Schütte van Onderwijs en Onderzoek deel.

Het eerste Nederlands-Duitse regeringsoverleg vond in mei 2013 plaats in de Duitse grensplaats Kleve.

Bron: Rijksoverheid.nl
Foto’s: Bram Saeys